STARTSIDAN

Välbefinnande och effektivitet hand i hand

Centrum för Arbetslivsutveckling ska genom ett kunnigt och sakligt agerande vara med och påverka utvecklingen och visa på att kombinationen välbefinnande på jobbet och effektiva företag inte bara är möjlig, utan också en nödvändig utveckling för svensk industri.

Detta ska vi uppnå genom

Påverkan genom olika former av debatter, kontakt med politiker och beslutsfattare. Vi tar ofta initiativ till projekt med helt nya infallsvinklar och helt nytt "tänk" inom området.

Medverkan i olika utvecklingsprojekt. Här kan vi i praktisk handling visa på att denna utveckling är möjlig och dessutom lönsam.

Samverkan. Genom olika former av samverkan deltar vi i olika projekt där vi ofta kopplar ihop olika aktörer, ibland inom helt skilda områden, och därigenom skapar helt nya modeller för utvecklingen.


Vårt mål är att påverka utvecklingen utan att själva stå i centrum.

Centrum för Arbetslivsutveckling är ett kompetenscentrum och en paraplyorganisation för olika projekt, samarbeten, utvecklingsinsatser etc. Målsättningen är att inte driva egna projekt utan att i stället verka genom andra, dvs att påverka utvecklingen utan att själva synas och stå i centrum.dgivning, 

Centrum för Arbetslivsutveckling, kontaktperson
Tel 070 345 60 66
info[@]arbetslivsutveckling.se
www.arbetslivsutveckling.se
FörbättringsForum.

FörbättringsForum är den tillverkande industrins nätverk inom området ständiga förbättringar och lean production. FörbättringsForum drivs som ett samarbets-projekt mellan Centrum för Arbetslivsutveckling, Almling Utveckling, tidningen Verkstäderna och tidningen Bättre produktivitet. 1300 medlemmar varav 70% verkstadsindustri.
Läs mer på www.forbattringsforum.se